Utsa çuval

UTSA ÇUVAL, kendi alanında inovasyon ve kalite ilkesine sahip firma olmanın dışında, süreklilik esasını ilke edinir. Sadece Adıyaman değil bir çok bölgede  çuval sektöründe itici bir güç, bir trend belirleyicisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir.


 UTSA ÇUVAL olarak alanında uzman, en iyi bildiğimiz işi yaparız, akılla hareket eder, açık iletişim kurar ve sürekli iyileştirme için çaba sarf ederiz. Hedefimiz sıfır hata ile müşteri memnuniyetidir.

Güvenilirlik, kalite ve sözümüzün eri olmak, UTSA ÇUVAL’ın vazgeçilmez ilkelerindendir. Verdiğimiz sözü tutmak, konulan kurallara riayet etmek, açık fikirli kültür oluşturmak ve en önemlisi, yeni fikirlere açık olmak için durmadan çalışmaktayız.

Utsa Çuval bölgesel baz da ihtiyaçları karşılarken farklı arenalarda yapılan tüm çalışmalarda da yakından takip edilmektedir.